Aktuality

Taneční v DOP Dolní Rychnov

I senioři rádi tančí. Mohli jsme se o tom přesvědčit v DOP Dolní Rychnov. Hrály se písně známých českých i zahraničních interpretů a úsměvy na tvářích seniorů svědčily o dobré náladě po celé dopoledne. (obr1, obr2, obr3, obr4)

 

2. a 4. listopadu 2016

Že i pochmurný listopad může být plný písní nás přesvědčil pan Pečenka, který si pro naše klienty připravil pásmo písní Karla Gotta. Nejprve vystoupil 2. listopadu v DOP v Dolním Rychnově a poté, 4. listopadu, v Domově pro seniory Oáza v Loučkách. Pan Pečenka mezi písničkami vyprávěl i o životě a pěvecké kariéře tohoto úspěšného zpěváka. (obr1, obr2, obr3obr4))

 

Září 2016

V září tohoto roku začaly Střípky spolupracovat se zařízením OÁZA v Loučkách. Naše dobrovolnice Zuzka Nosková přijela za klienty tohoto domova se svými kníračkami, aby je potěšila a zpříjemnila jim den. (foto1, foto2, foto3foto4, foto5, foto6)

 

3. 6. 2016 Setkání

Začátkem června se setkali naši dobrovolníci na faře ve Svatavě, aby ještě před prázdninami zhodnotili uplynulý půlrok. Naplánováno bylo i opékání buřtů. Zpočátku nebylo počasí moc přívětivé, ale později nám dovolilo přesunout se na farní zahradu a podvečer jsme si krásně užili. (foto1, foto2, foto3, foto4)

 

 

28. 4. 2016 Cena Ď

28. dubna 2016 byla na krásně zrekonstruovaném zámku v Ostrově opět udělena regionální cena Ď. Panem Janem Pakostou byla na cenu nominována dobrovolnice Jarmilka Chvistková a rovněž celé občanské sdružení Střípky. Přihlášeno bylo celkem 41 nominací a o to více nás těší, že v Karlovarském kraji toto ocenění získaly Střípky. Cenu převzala naše p. ředitelka Kateřina Trnková. (obr.1; obr.2)

 

2. února 2016 Kavárnička 

Kavárnička v DOP v Dolním Rychnově se už taky stala tradiční a oblíbenou akcí. Ta letošní se uskutečnila na začátku února, kdy po Vánocích něco sladkého opět přišlo vhod. O program se postaraly děti z MŠ Komenského na Březové. Zatančily a zazpívaly a jejich bezprostřednost vehnala slzy do očí mnohých dospělých. Za vystoupení jim i paním učitelkám patří velký dík! Poté si už klienti DOP mohli pochutnat na koblížkách a kávě nebo cappuccinu. Společnost jim v těchto chvílích pohody dělaly i vycvičené kníračky dobrovolnice Zuzky. (obr.1, obr.2, obr.3, obr.4)

 


Created by HSF